postižené Zlín. K tomu slouží čty ři okruhy (na barvy, hmat, orientaci na ploše a sluch) cvi-čení, které jsem navrhla a praktikovala v MŠ Lukov a MŠ pro zrakov ě postižené. Dále jsem vyhodnocovala dotazníky, které jsem dala rodi čům, abych zjistila jejich podíl na roz-voji zrakových schopností jejich d ětí.

Hmat u zrakově postižených Skladem (2) Publikace seznamuje učitele i rodiče dětí se zrakových postižením nejen se specifickými problémy hmatového vnímání, ale i s méně známými činnostmi a hrami, které jsou zaměřeny na jeho rozvoj, i se speciálními pomůckami. Sluchové vnímání u zrakově postižených. Kdo napsal knihu Sluchové vnímání u zrakově postižených? Autorem je Alena Keblová. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění. 2. Vzdělávání zrakově postižených. 2.1 Mateřské školy. Jak již bylo řečeno, před rokem 1989 byla většina zdravotně postižených dětí zařazována do speciálních škol, a to i škol mateřských. Děti, které nenavštěvovaly speciální mateřské školy, zůstávaly v domácím prostředí. Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění.

Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění.

Zrakove vnimani | Sleviste.cz

Hmat u zrakově postižených Keblová Alena. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole Janotová Naděžda - Svobodová Karla. Mám dyslexii. Průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými Zelinková Olga - Čedík Miloslav

Slepí od narození mají vyvinutý zvláštní smysl pro vnímání překážek a navíc mají mnohem lepší (často i hudební) sluch či hmat. Zkuste jít večer se zavřenýma očima podél zdi. Až skončí, ucítíte to. U zdi je jiné proudění vzduchu, jiné sálání tepla. Specifika předškolní výchovy u jednotlivých kategorií dětí se zrakovým postižením. Tyflopedická diagnostika předškolního věku. Hra a hračka jako součást rozvoje zrakově postiženého dítěte předškolního věku. Rozvoj sebeobsluhy a prostorové orientace zrakově postiženého dítěte předškolního věku. Goalball v dnešní podobě je výsledkem dlouhodobého formování a přetváření pohybové hry vytvořené pro účely rehabilitace zrakově postižených veteránů II. světové války. U jejího vzniku stáli v roce 1946 Rakušan Hanz Lorenzen a Němec Sepp Reindle. Kapitoly ze speciální pedagogiky KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání KEBLOVÁ, A. Hmat u zrakově postižených KEBLOVÁ, A. Čich a chuť u zrakově postižených KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie PITROVÁ, Š. a kol. Chraňte svůj zrak 2. Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. Sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji. Olomouc: VUP, 2007. Rozvoj poznávacích procesů u zrakově postižených. Zrakové vnímání přináší za normálních okolností většinu informací o okolním světě. Pokud je přísun těchto podnětů omezený, nebo dokonce chybí úplně, člověk jej musí nahrazovat jinak. Vnímání. Kompenzační funkci má především sluchové vnímání.